Forum Top Model Top Model
Forum dla fan�w mody i projektowania

FAQ FAQ    Szukaj Szukaj   Lista uytkownikw Użytkownicy   Regulamin Regulamin

 Profil Profil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości   Zaloguj Zaloguj
Forum Top Model Strona Główna
Wyślij mi nowe hasło

Pola oznaczone * są wymagane, chyba że napisano inaczej

Użytkownik: *

przypomnij u�ytkownika

Adres email: *


Ze wzgl�d�w bezpiecze�stwa Twoje has�o jest zakodowane w naszej bazie i jedynym sposobem ponownego uzyskania dost�pu do funclubu jest zmiana has�a.

Po wpisaniu w odpowiednie pola nazwy u�ytkownika i adresu e-mail, zostanie Ci wys�ane nowe has�o. Pami�taj, aby aktywowa� nowo przys�ane has�o. Link aktywuj�cy zostanie Ci przes�any w tym samym li�cie, co has�o. Procedura jest tutaj taka sama jak przy zapisywaniu si� do funclubu - has�o nie b�dzie aktywne, dop�ki nie zostanie aktywowane linkiem aktywuj�cym. Nowe has�o mo�na zmieni�, loguj�c si� do funclubu, w dziale MOJE DANE.

  


Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group